Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové prezentace Kawasaki

Kawasakiho choroba (KCh) patří k vaskulitidám postihující tepny se středně velkým průsvitem. Incidence KCh v ČR není přesně známa a je možné, že je tato vaskulitda diagnostikována nedostatečně či opožděně. Přitom limitující pro nemocné s KCh je postižení koronárních tepen a proto i léčba KCh má být zahájena včas. V prezentaci jsou uvedeny rozhodující informace vztahující se ke KCh, vč. obrazové dokumentace klinických případů.

Diagnostická kritéria Kawasakiho choroby

HLAVNÍ PŘÍZNAKY

 1. Horečka přetrvávající 5 dnů a déle
 2. Oboustranná konjunktivitida, nejčastěji bulbární (bez zánětlivého infiltrátu, jedná se o klinický projev vaskulitidy cév bulbu)
 3. Změny na rtech a sliznici dutiny ústní: červené a rozpraskané rty, malinový jazyk, překrvená sliznice dutiny ústní a nosohltanu
 4. Polymorfní exantém
 5. Změny periferie končetin: zčervenání a edém dlaní a plosek nohou (iniciální stadium), periungvální deskvamace (v rekonvalescenci)
 6. Nehnisavá krční lymfadenopatie (často jednostranná, uzliny mají být větší než 1,5 cm)

DALŠÍ PŘÍZNAKY A NÁLEZY

 • Kardiovaskulární: srdeční šelest, poruchy rytmu, abnormální EKG, abnormální nález při ultrasonografii srdce (zejména postižení koronárních tepen), peri-/myokarditida, infarkt myokardu, srdeční selhání, Raynaudův příznak
 • GIT: zvracení, průjem, bolesti břicha, hydrops žlučníku, ikterus
 • Kůže: zarudnutí a indurace v místě BCG vakninace, příčné rýhování nehtů (Beauovy linie; objevují se však obvykle s odstupem 1–2 měsíců po začátku horečky)
 • Dýchací trakt: rýma, kašel
 • Klouby: artralgie, otoky
 • CNS: podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vědomí, křeče, aseptická meningitida, ojediněle obrny periferních nervů (n. VII)
 • Oči: uveitida
 • Močový trakt: uretritida
 • Krev: leukocytóza s posunem doleva, trombocytóza (obvykle od 2. týdne trvání nemoci), zvýšená sedimentace, vzestup CRP, hypoalbuminémie, většinou mírný pokles Hb a erytrocytů, dyslipidémie, mírné zvýšení ALT/AST
 • Moč: proteinurie, leukocyturie - sterilní pyurie


Diagnóza KCh je jasná při přítomnosti 5 hlavních kriterií (horečka musí být vždy přítomna!)

Diagnózu KCh je třeba přijmout také v přítomnosti 4 hlavních kriterií a abnormálním ultrasonografickém nálezu na koronárních tepnách (opět musí být přítomna horečka)

Inkompletní formu KCh je třeba zvážit u neobjasněné horečky trvající ≥ 5 dnů a v přítomnosti dalších 2-3 hlavních kriterií

Kawasaki


ico pdf (vytvořeno: 17.8.2011)

Zadal: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Velikost: 402,68 KB


Zpět