Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Vyšetřovací metody hrtanu a průdušnice Laryngoskopie

Nepřímá: provádíme laryngoskopickým zrcátkem při vyplazeném jazyku vyšetřovaného, nebo zvětšovacím optickým laryngoskopem. Obraz je stranově shodný, jen na výšku obrácený.

Přímá: (direktní) provádíme rigidním tubusem a mikroskopem (slouží k endoskopické chirurgii) nebo flexibilním laryngoskopem. Obraz je stranově obrácený.

Laryngoskopií vyšetřujeme anatomické změny v hrtanu a funkci nitra hrtanu. Při vyšetření je nutná fonace hlásky é nebo í, neboť při těchto hláskách svaly hrtanu nadzvednou epiglottis a hlasivková štěrbina bude přehlednější. Zvláštní případ vyšetření hrtanu je vyšetření správné fonace - pohybu hlasivek zvětšovací optikou při stroboskopickém světle.