Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Adenoidní vegetace a hypertrofie patrových tonsill Hypertrofie patrových tonsill

Definice: hypertrofie lymfatické tkáně patrových tonsill, které výrazně přesahují patrové oblouky. Možný současně probíhající chronický zánět (tonsillitis chronica hypertrophica).

Etiologie: genetické dispozice, výživa, stav imunitního sytému, věk pacienta (nejvýznamější klinické potíže obvykle ve věku 6-7 let).

Příznaky:

OSAS (obstrukční sleep-apnea syndrom): během spánku při relaxaci svaloviny hltanu dochází k apnoickým pauzám. Dítě se opakovaně probouzí a usíná.

dýchání ústy

chrápání

narušený vývoj obličejového skeletu (gotické patro, poruchy okluze)

Enuresis nocturna - při hypoxii během spánku dochází ke stimulaci center mikce.

Fokální (vzdálená) infekce při současné chronické tonsillitis: poškození tkání a orgánů obvykle komplexy antigen-protilátka (klouby, ledviny, srdce, kůže, oči...) - viz také chronická tonsillitis.

Diagnostika:

anamnéza
vyšetření mesofaryngu
vyšetření nosohltanu
vyšetření ve spánkové laboratoři

Terapie: tonsillotomie při prosté hypertrofii, tonsillectomie při současné chronické tonsillitis.