Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Adenoidní vegetace a hypertrofie patrových tonsill Adenoidní vegetace

Definice: patologická tonsilla pharyngea.

Etiologie: genetické dispozice, výživa, stav imunitního sytému

Patofyziologie: hypertrofie lymfatické tkáně omezuje dýchání nosem, což je predilekčním faktorem infektů dýchacích cest. Obstrukce nosohltanového ústí Eustachovy trubice zhoršuje její funkci, což je predilekčním faktorem středoušních zánětů. Chronický zánět lymfatické tkáně může mít za následek recidivující lokální a vzdálené (fokální) infekce.

Příznaky:

v souvislosti s omezenou nosní průchodností (hypertrofie lymfatické tkáně):

dýchání ústy

chrápání

recidivující infekce dýchacích cest a středouší

narušený vývoj obličejového skeletu (gotické patro, poruchy okluze)

Facies adenoidea - výraz obličeje charakterizovaný otevřenými ústy a vyhlazenými nasolabiálními rýhami.

Enuresis nocturna - při hypoxii během spánku dochází ke stimulaci center mikce.

v souvislosti s chronickou infekcí lymfatické tkáně:

bakteriální superinfekce při virových onemocněních dýchacích cest a středouší

fokální (vzdálená) infekce: poškození tkání a orgánů obvykle komplexy antigen-protilátka (klouby, ledviny, srdce, kůže, oči...).

Diagnostika:

anamnéza: nosní mandli má každé dítě s vyjímkou dětí po adenotomii (je ovšem možnost recidiv)
vyšetření (endoskopie) nosu a nosohltanu

Terapie: adenotomie v celkové anestézii