Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Základy chirurgie nosu Septorinoplastika

Septoplastika: provádí se při deformitách nosní přepážky obvykle po ukončení růstu (16let), dříve pouze výjmečně. Principem operace je odstranění deformované části chrupavčitého nebo také kostěnného skeletu septa s navrácením části chrupavky.

Rinoplastika: při deformitách zevního nosu z kosmetických důvodů.