Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Základy chirurgie nosu Klasická chirurgie nosu a PND

V současnosti se provádí především při léčbě tumorů a expanzí, omezeně také při terapii zánětů.

Nejčastější operační výkony:

Sinus maxillaris:

  • sec. Caldwell - Luc: resekce přední stěny maxillární dutiny (antrum Highmori - AH) z vestibulum oris sup., odstranění sliznice AH, vytvoření komunikace do dolního nosního průchodu.

Sinus frontalis:

  • sec. Beck: přístup vytvořením otvoru v kosti přední stěny frontální dutiny při mediálním okraji obočí.
  • sec. Jansen - Ritter: přístup resekcí spodní stěny frontální dutiny.
  • sec. Killian: přístup resekcí spodní a části přední stěny frontální dutiny. Zachována je kost při nadočnicovém oblouku.
  • sec. Riedl: přístup resekcí spodní a přední stěny frontální dutiny. Zůstává kosmetický defekt.
  • osteoplastická operace: kožní řez při horním okraji frontální kosti s odklopením kožního laloku a přední stěny frontální dutiny a navrácením zpět na závěr operace.

Ethmoidy, sinus sphenoidalis, nosohltan:

  • sec. Moore (laterální rhinotomie): přístup - kožní řez na laterální stěně nosu, resekce lat. části nosních kostí, ethmoidectomie.
  • midfacial deglowing: přístup - řez ve vestibulum oris sup., přetažení kůže horního rtu a nosu kraniálně.