Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Základy chirurgie nosu Endonasální chirurgie

Operace prováděné endoskopicky pomocí specielního instrumentaria. Operace jsou méně radikální ve srovnání s klasickou chirurgií, jsou ovšem technicky náročnější. Je snaha o podporu a zachování fyziologických mechanismů (mukociliární transport). V současnosti má význam především při terapii zánětů, omezeně také u tumorů.

Terminologie:

Používané zkratky: v odborné literatuře se používají následující zkratky a termíny, jejichž praktický význam je téměř shodný:

  • FES (functional endonasal surgery) - funkční endonasální chirurgie
  • FESS (functional endonasal sinus surgery) - funkční endonasální chirurgie PND
  • EES (endoskopic endonasal surgery) - endoskopická endonasální chirurgie

Pro jednoduchost bude dále v textu používána zkratka FES.

Principy FES:

FES vychází z poznatku, že sliznice nosu a PND má značnou regenerační schopnost, pokud jsou zachovány následující podmínky:

  • dostatečná ventilace
  • mukociliární transport

Nejčastější operační výkony:

  • Sinusoskopie (sinoskopie)
  • Supraturbinální antrostomie - rozšíření ústí sinus maxillaris ve středním nosním průchodu. Přední okraj hiatus semilunaris tvoří proc. uncinatus ossis ethmoidalis. Jedná se tedy o "uncinatectomii". (Pozn.: os turbinale = dolní nosní skořepa).
  • Ethmoidectomia anterior - otevření přední skupiny ethoidálních sklípků.
  • Ethmoidectomia posterior - otevření zadní skupiny ethmoidálních sklípků.
  • Sphenoidotomia - otevření a operace sinus sphenoidalis.