Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Poranění nosu Fraktury skeletu obličeje Ostatní fraktury

Izolovaná zlomenina jařmového oblouku – jamkovitá deformace a bolestivý pohyb temporomandibulárního kloubu

Poranění temporomandibulárního skloubení – luxace - poruchy okluze.

Zlomenina zygomatického komplexu – asymetrie obličeje, enoftalmus, bolestivost temporomandibulárního kloubu, hematom víček, diplopie, hypestezie 2. větve n.V.

Izolovaná zlomenina spodiny očnice (blow out) - tupým nárazem na oko (tenisový míček...) dojde k prolomení spodní stěny očnice (architektonicky nejslabší).

  • Příznaky: diplopie, omezená hybnost bulbu při uskřinutí svalů bulbu, hematom víček, enoftalmus, poruchy n. V.
  • Diagnostika: CT, oční vyšetření.
  • Terapie: ATB, chirurgie při omezení hybnosti bulbu.

Zlomeniny přední stěny frontálního sinu - impresivní zlomeniny vznikají dislokací úlomku přední stěny do dutiny.

  • Diagnostika: CT, oční vyšetření.
  • Terapie: ATB, chirurgie s kontrolou vývodu dutin a s elevací a fixací úlomků.

Frontonazoethmoidální zlomeniny - působením energie do středu horní etáže. Dochází k lomu nadočnicového oblouku, mediální stěny ethmoidálních sklípků, nosních kůstek, případně lamina cribrosa. Je nutno vyloučit likvorheu. Poranění l. větve n.V a slzných cest.

  • Diagnostika: CT, oční vyšetření.
  • Terapie: ATB, chirurgie s kontrolou vývodu dutin a s elevací a fixací úlomků.

Frontobazální trauma (fractura frontální kosti s dislokací, často i fraktura centrální části baze přední jámy lební).

  • Příznaky: likvorhea, pneumocefalus, epi či subdurální hematomy, kontuze mozku, anosmie.
  • Diagnostika: CT, oční vyšetření, neurologické vyšetření.
  • Terapie: prevence infekce a edemu mozku (ATB, kortikoidy), chirurgie - uzavření defektu tvrdé pleny a zástava krvácení.