Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Poranění nosu Fraktury skeletu obličeje Klasifikace Le Fort

Le Fort I - odlomení alveolárního výběžku maxily (otok dolní části obličeje, porucha okluze, patologická hybnost zubního oblouku).

Le Fort II - lomná linie od kořene nosu k foramen infraorbitale, dorzálně na tuber maxillae a k pterygoidním výběžkům (otok, hematom, epistaxe, patologický skus, schod na dolní hraně orbity)

Le Fort III - odtržení obličejového skeletu od baze lební – kraniofaciální abrupce (krvácení z nosu a úst, hematomy, miskovitá deformace obličeje, patologická okluze, likvorhea, anosmie, oční komplikace).

Terapie: ATB, stomatochirurgie. Operační řešení je indikováno po stabilizaci stavu.