Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Poranění nosu Fraktura nosu

Zavřená či otevřená.

Příznaky: deformace nosu, krvácení, ztížená ventilace nosní, otok, hematom, bolest.

Diagnostika: aspekce, palpace (krepitace při fraktuře), rhinoskopie, RTG.

Terapie: chladné obklady, nosní kapky, sutura kůže, přední tamponáda. Repozice nosních kostí nejpozději do 7 dnů od úrazu u dětí v CA.