Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Nádory nosu a nosohltanu Parameningeální rhabdomyosarkom

Nejčastější maligní měkotkáňový tumor hlavy a krku u dětí (40% všech RMS).

Příznaky: nebolestivé zduření PND, ale také v orbitě, v nosohltanu a fossa pterygopalatina a infratemporalis. Příznaky vyplývají z poškození okolních tkání. Nosní obstrukce, epistaxe, proptoza, OMS, porucha funkce hlavových nervů. Destrukce přední báze může vzácně způsobit bolest. Metastázy hematogenní a lymfatické jsou téměř u všech pacientů při stanovení dg.

Diagnoza: CT, MRI, biopsie, kostní dřeň, CT plic, RTG kostí, vyš. jater a sleziny, liquoru, Ca, P, KO.

Terapie: Chemoterapie - vincristin, actinomycin, cyclofosfamid. Radioterapie - hlavní komplikace jsou porucha růstu obličeje a RTG indukovaný tumor. Chirurgie - stanovení diagnózy z biopsie, odstranění reziduálního tumoru po 12 měsících.

Dále viz: Rhabdomyosarkom v Tumory a expanzivní procesy dětského věku.