Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Nádory nosu a nosohltanu Karcinom nosohltanu

Asi nejčastějí špatně diagnostikovaný tumor hlavy a krku. Tvoří 0,25% ze všech nádorů v severní Americe, ale 18% v číně (antigeny HLA-A2, HLA B-sin2 loci). Konzumace solených ryb (nitrosamin) v dětství a expozice tabákovému kouři a prachu zvyšují riziko. Dále chronická infekce nosu a PND, EBV, špatná hygiena a nedostatečná ventilace. Vyskytuje se v každém věku, střední věk 51 let. Tvoří 1/3 tumorů nosohltanu v dětství, bez rozdílu mezi pohlavími. Často vyrůstá z fossa Rosenmulleri.

Příznaky: meta v LU, porucha sluchu, OMCHS, nosní obstrukce a sekrece, epistaxe, bolest hlavy/tváře, neuropatie (III, IV, V, VI) - prorůstání hlavně do foramen lacerum, xerophtalmie (n.petrosus major). Jednostranné postižení LU až v 50%, oboustranné ve 20%.

Histologie: spinocelulární karcinom, nekeratinizující karcinom, nediferencovaný karcinom.

Diagnoza: epipharyngoskopie, CT, MRI, biopsie, imunologie (protilátky anti EBV).

Terapie: Radioterapie 65000-7000cGy, + profylaktické ozáření krčních LU, krční disekce, resekce reziduálního nebo rekurentního tumoru. Adjuvantní chemoterapie při diseminaci. Přežití 5 let u dětí ve 40%.