Poučení pro pacienty po stomatochirurgickém výkonu  

co můžete po výkonu čekat:
 
·         otok, narůstající 3 dny, poté pozvolně ustupující,
( ledovat )
·         omezené otevírání úst,
( rehabilitace otevírání )
·         bolest,
( léky proti bolesti )
·         zvýšená teplota,
·         v den výkonu se může vyskytnout mírné prosakování krve z rány,
·         odstranění stehů 7- 11 dní po výkonu.
 
 
co po výkonu nedoporučujeme:
 
·         v den chirurgického ošetření je třeba vyloučit konzumaci horkých nápojů a stravy,
·         nekouřit a nepít alkohol,
·         v den výkonu a den po výkonu nevyplachovat!!!,
·         vyloučit veškerou fyzickou námahu, nepředklánět se, nezvedat těžké předměty, při ležení více podkládat hlavu.
 
 
co po výkonu doporučujeme:
 
·         přísně dodržovat ústní hygienu, od druhého dne po výkonu pak doporučujeme použít k výplachu Stopangin, event. Corsodyl, event. Tantum verde,
·         klid,
·         první dny po ošetření jíst pouze měkkou stravu,
·         ledování otoku,
·         rehabilitaci otevírání úst,
·         předepsané léky užívat dle doporučení ošetřujícího lékaře,
·         při větším krvácení z rány ničím nevyplachovat, zkousnout přes ránu čistý přežehlený kapesník na dobu 10 minut, případně opakovat,
·         při přetrvávajícím silnějším krvácení vyhledat ošetřujícího či pohotovostního lékaře.