Uložení dolních třetích molárů v těsné blízkosti mandibulárního kanálu může mít za následek po jejich vybavení vznik útlaku obsahu kanálu, nebo ve velmi ojedinělých případech, kdy kořeny probíhají kolem kanálu při porušení cévy a nervu vyvolání jednak  operačního krvácení a úplné anestezie v inervované oblasti- necitlivost dásňového výběžku, zubů, sliznice vestibula a poloviny dolního rtu jako i kůže v místě ústního koutku se sestupem na bradu.

Častěji než úplná anestezie přetrvávají různou dobu od operace různé typy parestezií provázené pocity mravenčení, někdy pálením i pocity otoků v inervační oblasti n. mentalis.
Stav se povětšinou upravuje sám, podpořit nápravu lze aplikací B- vitaminu, galvanizačními proudy a laserem.
Nelze vyloučit ani porušení n. lingualis, provázené parestezií poloviny jazyka při jednostranném porušení.