Sexuální problematika u jednotlivých skupin psychických poruch

Tato kapitola zahrnuje problémy v sexualitě spektra duševních poruch dle jednotlivých kapitol MKN-10. V rámci každé kapitoly je rovněž probrán vliv léčby základního onemocnění na sexuální funkce. Vzhledem k tomu, že psychiatrie je jedním ze základních medicínských oborů, z nichž sexuologie vychází, předpokládáme základní znalost klasifikace, diagnostiky a léčby duševních poruch – www.ceskapsychiatrie.cz – doporučené postupy psychiatrické péče.