Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Dětské oční lékařství

Výukový text popisuje základní informace, které se týkají problematiky chorob rohovky, včetně obrazové dokumentace. Uvádí také onemocnění víček a dětského glaukomu.

KONTAKT:

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Dětská oční klinika LF MU
rautrata@fnbrno.cz

MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.
Dětská oční klinika LF MU
ikrejcirova@fnbrno.cz

MUDr. Helena Pellarová
Dětská oční klinika LF MU
hpellarova@fnbrno.cz

MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D.
Dětská oční klinika LF MU
ksenkova@fnbrno.cz

MUDr. Barbora Varadyová
Dětská oční klinika LF MU
bvaradyova@fnbrno.cz