Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby zevního ucha Otitis externa Otitis externa diffuza

Definice: zánět kůže a podkoží zevního zvukovodu.

Patogeneze: obvykle následek koupání v znečištěné nebo chlorované vodě. Onemocnění letních měsíců.

Průběh: bolest, zarudnutí a zúžení zevního zvukovodu. V těžších případech neprůchodnost zvukovodu otokem měkkých tkání a převodní nedoslýchavost, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí a zduření v periaurikulární oblasti (diff.dg. akutní mastoiditis: tympanometrie, RTG, CT).

Diagnostika: viz patogeneze a průběh. Bolestivost se zvyšuje při tlaku na tragus či při tahu za boltec.

Terapie: ATB lokálně v masti (chloramphenicol) či kapkách (Garasone, Otosporin), analgetika, v těžších případech ATB celkově.

Komplikace: rozšíření zánětu přes Santoriniho štěrbiny v chrupavčité části zvukovodu pod lební bazi (otitis externa maligna) nebo do gl. parotis. Zvýšené riziko u pacientů s poruchami imunity, diabetes mellitus.