Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Klinická anatomie a fyziologie nosu Funkce nosu a vedlejších dutin nosních

Imunologická - sliznice obsahuje lysozym, sekreční imunoglobuliny, žírné buňky... Nosní sliznice se zbavuje škodlivin odsunem, zředěním, neutralizací a izolací. Čištění začíná již ve vchodu nosním, kde se větší částečky zachycují na nosních chloupcích (vibrissae), menší částice se adsorbují na hlenové vrstvě a pohybem řasinek jsou odsunovány směrem do nosohltanu. Odsun z nosního vchodu do choany trvá za fyziologických podmínek asi 20 minut. Sekret ze žlázek a pohárkových buněk zachycené škodliviny zřeďuje a pomocí enzymů rovněž neutralizuje. V lamina propria sliznice dutiny nosní jsou obsažené plazmatické buňky produkující protilátky, které mohou být spolu s antigenem fagocytovány makrofágy, dále histiocyty produkující vasoaktivní látky. V obranyschopnosti nosní sliznice hrají důležitou roli imunoglobuliny, zejména sekreční IgA.

Regulační – ohřívá, zvlhčuje, zbavuje vdechovaný vzduch nečistot. 70% vdechovaného vzduchu prochází dolním průduchem nosním. Vzduch proudící do dýchacích cest je v dutině nosní tepelně upravován, nasycen vodními parami, jsou zde zachyceny pevné částečky. Tepelná úprava na 34 st C se děje díky protiproudovému systému (cévní zásobení nosní sliznice a systém kavernózních soustav). Zvlhčování je umožněno hojnou sekrecí serozních žláz, odpařováním vody z mucinu a slz. Nasycení vodními parami je zhruba do 80 % relativní vlhkosti.

Obranná – kýchání je reflex z podráždění n. V endogenně uvolněnými vazoaktivním látkami nebo zevním chemickým či fyzikálním podnětem. Nazopulmonální reflex vzniká podrážděním trojklanného a čichového nervu a jeho efektorem je n.X a inervace dechových svalů. Odezvou je pak kašel nebo uzávěr glotis. Smrkání je nefyziologický děj, který nahrazuje přirozenou samočisticí schopnost nosní sliznice při patologickém postižení. Respirační epitel dýchacích cest je pro běžnou bakteriální flóru neprostupný, pokud jsou uchovány přirozené obrané mechanismy. Pro uplatnění vlivu bakterií je nezbytné předchozí poškození epitelu, nejčastěji virovou infekcí.

Artikulační – jako součást rezonančních prostor se podílí při artikulaci na fyziognomii člověka

Čichová a reflexní - periferní analyzátor čichu je umístěn v přední horní části klenby dutiny nosní – regio olfaktoria. Přijímá podněty ve formě vůní a pachů - má obranný význam v rozlišení škodlivin. Člověk je schopen rozlišit více než 10 000 různých vůní a pachů.

Fyziologicky se dýchání nosem děje proti odporu, který je v dětství důležitý pro utváření ústní dutiny, rozvoj svaloviny a skeletu hrudníku. Proto je velmi důležité dbát na správné dýchání nosem u dětí.