Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Klinická anatomie a fyziologie nosu Dutina nosní

Je rozdělena septem na dvě samostatné dutiny. Je kryta sliznicí s respiračním epitelem. Sliznice nosních dutin je značně rezistentní a adaptabilní vůči bakteriální či virové infekci, stejně tak vůči fyzikálním či chemickým podnětům. Sekreční žlázky a pohárkové buňky vytvářejí dvouvrstevný film: vnitřní (serozní) ve kterém kmitají řasinky a zevní (mukozní) na němž se zachycuje prach a nečistoty. Během 20 minut je prach z přední části dutiny nosní posunut kmitáním řasinek do choany.

Sensitivní inervaci v dutině nosní zajišťuje I. a II. větev n.V.

Cévní zásobení je z a. ethmoidalis anterior et posterior a z a. sphenopalatina.

  • Mediální stěna je tvořena septem nosním, které je v přední části chrupavčité (cartilago alaris major, cartilago septi nasi) a dorzálně kostěnné (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis, vomer).
  • Dolní stěna je tvořena tvrdým (proc. palatinus maxillae, lamina horizontalis ossis palatinae) a měkkým patrem.
  • Laterální stěna vystupují z ní 3 nosní skořepy - dolní, střední a horní, které rozděluji dutinu na 4 průduchy nosní - dolní, střední, horní a společný. V dolním průduchu vyúsťuje ductus nasolacrimalis. Ve středním vývod maxilární a frontální dutiny a předních ethmoidálních sklípků. V horním zadní ethmoidy a sphenoidální dutina. Je tvořena: proc. frontalis maxillae, facies nasalis maxillae, os lacrimale, os ethmoidale, lamina perpendicularis ossis palatinae, proc. pterygoidei ossis sphenoidale.
  • Horní stěna je tvořena spodinou přední jámy lební – lamina cribriformis ossis ethmoidalis - kterou procházejí filla olfactoria z regio olfactoria do mozkové dutiny a kostí klínovou (corpus ossis sphenoidalis).