Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Nádory orbity Poznámky k topografické anatomii orbity

Orbita je kostěný útvar obsahující oční bulbus, okohybné svaly a oční adnexa. Základní kostěný skelet orbity je tvořen ze sedmi kostí: os frontale, os ethmoidale, os lacrimale, os zygomaticum, os palatinum, os sphenoidale a maxilla. Vchod do orbity je široký v průměru 41 mm, výška vchodu asi 34 mm a hloubka orbity je asi 42 mm. Mediální stěna orbity je anatomicky nejtenčí hlavně v místech lamina papyracea (lamina orbitalis ossis ethmoidalis), kde sousedí s ethmoidálním labyrintem. Laterální stěna orbity je ze všech orbitálních stěn nejsilnější. V okolí orbity se nachází čtyři paranazální dutiny: kraniálně frontální dutina, posteromediálně sfenoidální dutina, mediálně etmoidální labyrint a kaudálně maxilární dutina. Za fyziologických okolností přestavují canalis opticus, fisurae orbitales, a foramina ethmoidalia přirozené otvory ve stěnách orbity. Optický kanálek dlouhý asi 9 mm je uložen v malém křídle klínové kosti a má oválný průřez asi 5x4,5 mm. Na skiagramech se považuje hodnota průměru větší jak 6 mm za patologické rozšíření. (Např. při gliomu optiku). Periorbita je periostální membrána kryjící kostěné stěny orbity a dorzálně přechází v optickém kanálku v důru optického nervu. Ventrálně přechází v septum orbitale. V orbitě se nacházejí 4 přímé, 2 šikmé okohybné svaly a m. levator palpebrae superioris.

Optický nerv je možno rozdělit do 4 úseků:

  • část intrakraniální v délce 10 mm
  • část intrakanalikulární v délce asi 5-6 mm.
  • část intraorbitální v délce asi 25 mm
  • část intraokulární v délce asi 1,5 mm

N. opticus je ontogenetricky traktem bílé hmoty mozkové v počtu asi 1 milionu nervových vláken. Slzná žláza (glandula lacrimalis) je uložena ve fossa glandulae lacrimalis při zevním obvodu stropu očnice. Orbita je zásobena hlavně z a. opthamica, která je větví vnitřní krkavice. Mezi periferní nervová vlákna patří v orbitě motorické nervy, senzitivní nervy, sympatická a parasympatická nervová vlákna. Mezi motorická vlákna patří n. oculomorotius (III), n. trochlearis (IV) a n. abducens (VI).