Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Videodokumentace Operace kraniosynostózy

Operace kraniosnostózy (trigonocefalie) remodelační technikou

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., MUDr. Zdeněk Mackerle - Neurochirirgické oddělení KDCHOT FN Brno