Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Videodokumentace Implantace VP shuntu

Implantace VP shuntu u dítěte s hydrocefalem

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., MUDr. Zdeněk Mackerle - Neurochirirgické oddělení KDCHOT FN Brno