Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Videodokumentace Biodegradabilní materiál ChronOsInject v léčbě juvenilních kostních cyst u dětí

ChronOs injecting

doc. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., MUDr. Šimon Ondruš, prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. - Neurochirirgické oddělení KDCHOT FN Brno