Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby zevního nosu Herpes simplex, herpes zoster

Je způsoben virovou infekcí a projevuje se ohraničeným erytémem, později puchýřky a tvorbou krust, přítomná může být i neuralgická bolest v inervační oblasti n.V.

Terapie: symptomatická, při recidivách v kombinaci s celkovou terapií (Herpesin, Zovirax...).