Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neurochirurgie Základy dětské neurochirurgie Doplňující prezentace (CZ)

Hydrocefalus u dětí

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Výuková prezentace Hydrocefalus u dětí se zabývá klasifikací hydrocefalu, klinickými příznaky, diagnostikou a léčebnými postupy. Bohatá obrazová dokumentace je zaměřena na využitelné zobrazovací metody (CT, MRI, sonografii a RTG). Studenty podrobně seznamuje s chirurgickými postupy v léčbě hydrocefalu u dětských pacientů, s implantací dočasných i trvalých drenážních systémů a s neuroendoskopií. V druhé části prezentace se autorka věnuje jednotlivým typům malfunkce drenážních systémů a uvádí způsoby řešení v případech poruchy funkce některé z komponent vnitřního drenážního systému.

Vrozené vývojové vady CNS

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Výuková prezentace Vrozené vývojové vady CNS přináší studentům neurochirurgický pohled na kraniální a spinální dysrafizmy a předkládá definice, rozdělení, diagnostiku a léčbu těchto vad. Podrobně se věnuje meningokélám a myelomeningokélám včetně bohaté obrazové dokumentace. V druhé části prezentace je předkládán komplexní rozbor předčasného uzávěru lebečních švů - kraniosynostóz. Prezentace rozebírá jednotlivé typy nesyndromových a nejčastější typy syndromových kraniosynostóz, s hojnou fotodokumentací průběhu neurochirurgických korekčních operací.