Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Výskyt, průběh, prognóza

Mentální anorexie

Prevalence mentální anorexie u adolescentních a mladých žen je přibližně 1%. Mentální anorexie je stále spojena s vysokou mortalitou a 10-20% a vykazuje závažný a chronický dlouhodobý průběh. Poruchy příjmu potravy jsou spojeny s nejvyšším výskytem předčasného úmrtí v psychiatrii – až 19% postižených umírá v průběhu 20 let po první hospitalizaci.

Mentální bulimie

U mentální bulimie je procento vyšší (1-3%). Epidemiologické údaje jsou však vzhledem k povaze onemocnění (popírání a tajení potíží a odmítání odborné pomoci) problematické. Prognóza je obecně lepší, pokud nedojde k somatickým komplikacím.