Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Problematika nemocných s poruchami příjmu potravy ve stomatologické ambulanci

Problém stomatologického rázu mají hlavně nemocné s bulimií. Vzhledem k opakovanému zvracení jsou výrazně vyšší kazivost zubů. Bývá porušena hlavně sklovina. Dále bývají často pozorovány záněty slinných žláz, které dodávají obličeji zaoblený tvar. Zubní lékař by měl pomýšlet při těchto příznacích na možnou přítomnost poruch příjmu potravy a taktickým způsobem získat patřičné údaje.