Fossa pterygopalatina

Ohraničení prostoru:

  • Strop: baze lební – corpus ossis sphenoidalis
  • Dno: chybí, přechod do canalis palatinus major
  • Ventrálně: facies infatemporalis corporis maxilae, konec fisura orbitalis inferior ( vstup do orbity, procházejí: n. a a. infraorbitalis, n. zygomaticus, v. ophthalmice inferior, plexus pterygoideus)
  • Dorzálně: procesus pterygoideus ossis sphenoidalis s canalis pterygoideus (prochází: n., a. a v. canalis pterygoidei, n. petrosus major, n. petrosus profundus)
  • Mediálně: lamina perpendicularis ossis palatini s foramen sphenopalatinum (prostupují: nn. nasales posteriores superiores, a. sphenopalatina)
  • Laterálně: chybí, přechod do fossa infratemporalis
  • Obsah: . pterygoideus medialis a lateralis, a. maxillaris, plexus pterygoideus, n. maxillaris

Zdroj infekce: Šíření ze spatium submandibulare, anestezie na tuber maxillae

Poznámka ke klinickým potížím: Kontraktura, vysoké teploty, třesavka, zimnice, alterace celkového stavu