Periodontální fáze
 
Definice: zánět je omezen na periodontální štěrbinu. V důsledku edému a serózní exsudace může zub prominovat nad okluzní rovinu
Klinické příznaky: bolestivost zubu na vertikální tlak či poklep, spontánní, prudce narůstající bolest. Zvětšení a palpační citlivost až bolest regionálních mízních uzlin
Terapie: trepanace kořenového kanálku, otevření a odlehčení periapikálního procesu. Poté endodontická terapie eventuálně extrakce příčinného zubu