vyhledávání
Search

přihlášení
Login Jméno:
Heslo:

Logo IdP Lidé z LF MU: Autentizace
bez nutnosti registrace
[ ? ]


Úvod

Do sběru snímků se může zapojit každé pracoviště, které je schopné se svým technickým vybavením pořídit digitální obraz z mikroskopu v kvalitě dostačující cílům programu.
Telehematologickou pracovní stanicí se zde rozumí pracovní místo vybavené mikroskopem s optickým výstupem pro digitální kameru nebo fotoaparát a běžný počítač PC umožňující připojení daného fotoaparátu nebo kamery přes rozhraní USB nebo Firewire. Pro ukládání snímků do počítače postačí software, který je většinou součástí dodávky kamery nebo fotoaparátu (např. QuickPhotoMicro), a dále je výhodné počítač vybavit vhodným programem pro úpravy snímků, včetně jejich popisků, šipek apod. (např. volně dostupný Gimp). Pro zasílání snímků do archivu a jejich popisování postačí uživateli běžný internetový prohlížeč.

Na dosud zapojených pracovištích je využito následujících zařízení:

OKH FN Brno, pracoviště dětské medicíny:
  • mikroskop Olympus BX41,
  • digitální fotoaparát OLYMPUS C4000 Zoom (4 Mpx)
  • optický adaptér U-TV1X-2
  • PC (USB spojení s fotoaparátem)

OKH FN Brno, pracoviště medicíny dospělého věku:
  • mikroskop Olympus BX41,
  • digitální kamera ARTCAM 300MI CMOS (3 Mpx)
  • optický adaptér U-TV0.5X
  • PC (USB spojení s kamerou)

TELEHEMATOLOGIE

Společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
Program Telehematologie zahrnuje vznik a využití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic. Archiv má svou klinickou a edukační část. V klinické části je možno komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o nezbytné údaje tak, aby byl archiv využitelný pro interaktivní výuku včetně cenné možnosti efektivního samostudia.

KONTAKT:

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
m.penka@fnbrno.cz

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz MU
schwarz@iba.muni.cz