Poruchy sexuální preference – parafilie ( F 65)

Fetišismus, kdy je erotický zájem subjektu zaměřen pouze na určitý symbol sexuálního partnera, na jinou část těla a její specifickou kvalitu, na součást oděvu (prádlo, boty). Jindy je fetiš zcela bez vztahu k případnému erotickému objektu (kožešiny, guma apod.). Mezi fetišistické fixace lze řadit také případy pohlavních styků se zvířaty (zoofilie), kdy mají zvířata pro parafilika specifickou erotickou hodnotu. Vzácně se pozoruje fetišistická fixace na věci nevábné, kupř. na stolici, moč, páchnoucí odpadky (exkrementofilie, urofilie, mysofilie). K raritním případům patří fetišistická fixace na oheň (pyrofilie) a na mrtvá těla ( nekrofilie). Fetišismus má silnou kompulzivní složku.

Fetišistický transvestitismus se vyznačuje oblékáním do ženského prádla ve stavu značného erotického vzrušení. Ukájejí se přitom různými autoerotickými praktikami. Typický fetišistický transvestita má většinou heterosexuální orientaci a nepomýšlí na změnu pohlaví.

Exhibicionismus: subjekt se vzrušuje a ukájí tím, že před apetovaným objektem obnažuje svůj genitál. V typických případech exhibicionista atakuje dospělé ženy a nesnaží se při svém počínání o sblížení s objektem. Exhibicionismus je jedna z nejrozšířenějších poruch sexuální preference. Typický exhibicionista nemá tendence agresivní a neatakuje dětské objekty. Zcela nesexuální je expozice genitálu u některých psychotiků a dementních jedinců.

Při voyerismu se postižený ukájí a vzrušuje tím, že potají sleduje apetovaný objekt při intimních aktivitách erotických (mazlení, koitus) i neerotických (převlékání, koupání, močení i defekace). Slídičství patří k sexuálním projevům, které se mohou vyskytnout i v průběhu zcela konvenční sexuální socializace. V případě parafilního projevu je zaměřeno na anonymní objekt, se kterým postižený nemá žádnou tendenci komunikovat a navazovat vztah.

Pedofilie je sexuální orientace na předpubertální, tedy dětské objekty. Má povahu celoživotního zaměření, setrvalé vlastnosti. Pedofilní zaměření má povahu heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Se svými pedofilními tendencemi se subjekt vyrovnává různě, mohou být zcela popřeny a potlačeny. Jindy se pedofilnímu jedinci nepodaří potlačit tyto tendence a pokusí se je realizovat. Pokud není přístup pedofila k objektu agresivní, zůstává případný sexuální kontakt s dítětem někdy velmi dlouho utajen. Pedofilové se dovedně vtírají do světa dítěte. Intimní kontakty mohou mít podobu hry nebo instruktáže, ke svému ukojení dospěje pedofil nejčastěji masturbací. Genitální spojení je u pedofilních kontaktů poměrně vzácné, specifické jsou koity interfemorální. Typický neagresivní pedofil je nápadný vysokou příchylností k dětem.

Sadomasochismus je v současné klasifikaci řazen jako jedna diagnostická jednotka. Pro účely textu je však lepší pojednat o jeho obou složkách zvlášť.
Předmětem erotického zájmu sadistů je agrese a hostilita k sexuálnímu objektu. Sexuální násilí má pestrou fenomenologii, jde o pestrou škálu sexuálně deviantních tendencí a aktivit, od fetišistických sadistických partnerských projevů až po útočný sadismus a sadistickou vraždu.
Masochismus spočívá v erotické fascinaci agresivitou směrovanou proti jeho osobě. Sexuálně se vzruší, je-li plísněn, tupen, ponižován, šikanován nebo dokonce trýzněn. Masochisté přemlouvají nebo uplácejí své sexuální objekty, aby jim toto poskytly. Mnohý masochista nehledá partnera a orientuje se autoeroticky. Takoví masochisté si někdy způsobují vážná zranění pomocí mučících přístrojů vlastní konstrukce.

Jiné poruchy sexuální preference : pod tento název současná klasifikace řadí tušérství, frotérství a telefonní skatologii. V pojetí české sexuologické školy jsou tyto odchylky řazeny mezi patologickou sexuální agresivitu.
U tušérů a frotérů se sexuální vzrušení a ukojení potencuje, když se tisknou na ženy v situacích zcela neosobních, případně ženy v takových situacích osahávají. Ukájení se třením o objekt (frotéři), nebo osaháváním objektů (tušéři) a dotykový kontakt je tím, o co maximálně usilují. Většinou nemají tendenci s objektem komunikovat a často se jakékoliv komunikaci aktivně vyhýbají. Parafilici trpící telefonní skatologií se vyžívají v telefonických hovorech s obscénní tématikou, při které se pohlavně ukájejí.