Úvod

Klíčová slova:
Psychická porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identifikace a preference, sexuálně deviantní chování

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami

Výukový text "Sexualita u nemocných s psychickými poruchami" obsahuje základní informace o sexuálních problémech dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak projevy psychických poruch v sexuální oblasti, tak vliv léčby na sexualitu léčených včetně popisu, jak vzniklé problémy terapeuticky zvládat.

Učebnice je primárně určena pro posluchače všeobecného lékařství, kteří si zapisují předmět samostatná práce ("Sexuální dysfunkce u mužů léčených antipsychotiky") a pro posluchače se zájmem o sexuologii. Přínosem je i pro postgraduální studenty, jejichž disertační práce zahrnuje otázky sexuality psychicky nemocných.

 

 

KONTAKT:

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
azourkova@fnbrno.cz