Úvod

Chystáte se prostudovat text věnovaný praktickým cvičením z psychiatrie.

Jeho účelem je poskytnout povšechný přehled o základních konceptech, které psychiatrie používá a současně přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení.

Věříme, že bude tvořit užitečný doplněk standardních psychiatrických učebnic.....


 

KONTAKT:

MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB
tomas.kasparek@centrum.cz

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz MU
schwarz@iba.muni.cz