Úvod

Na tvorbě archivu může spolupracovat každé pracoviště, které má zájem. Velmi rádi přivítáme všechny zájemce o spolupráci na tomto projektu.  
  • Jedná se o obrazový edukační archiv, který obsahuje snímky a videozáznamy získané během endoskopických operací a ultrazvukových vyšetření našich pacientů.
  • Snímky jsou anonymní a jsou určeny jako doplněk výuky studentů lékařských oborů, ale také lékařů v postgraduální přípravě.
  • Jedná se o kazuistiky, které demonstrují běžné, ale i vzácné nálezy, se kterými se v praxi gynekologa setkáváme.
  • Obrazový materiál je doplněn o důležité informace, které s jednotlivými případy souvisí.
  • Archiv je průběžně rozšiřován o nové případy.

Věříme, že bude tvořit užitečný doplněk studia gynekologie.


 

KONTAKT:

MUDr. Eva Račanská
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU
eracanska@fnbrno.cz

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz MU
schwarz@iba.muni.cz