Úvod

Tento elektronický edukační text je věnován analýze dat z genomických a proteomických experimentů, jako jsou mikročipy, hmotnostní spektrometrie, 2-D gelová elektroforéza a DNA sekvenace. Tento materiál diskutuje všechny důležité analytické kroky od úpravy dat, přes analýzu odlišně exprimovaných genů/protenů až po analýzu biologických drah a meta-analýzu dat z více experimentů.

Čitatel zde najde interaktivní příklady v R a přednášky ve video formátě.

Tento text obsahuje příspěvky expertů z celé Evropy. Obsah tohoto materiálu je průběžně aktualizován a rozšiřován tak, aby odrážel poslední znalosti v daném oboru. Informace o aktualizacích budou vždy vyvěšeny na této úvodní stránce.

 

KONTAKT

Editor

Eva Budinská

Institut Biostatistiky a Analýz, Masarykova Univerzita, Brno

budinska@iba.muni.cz

 

Tento študijný materiál bol vytvorený s podporou grantu FRVŠ 2282/2010 Tvorba predmetu Analýza genomických a proteomických dát.