Neparametrická statistika

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

Alternativou parametrické statistiky je i v zobrazovacích metodách neparametrická statistika. Jejich využití má smysl tehdy, pokud mohou být porušeny předpoklady pro použití parametrických testů, zdá se také, že by mohly mít vyšší statistickou sílu. Aplikovány byly metody založené na permutacích (postupně se mění označení dat, např. příslušnost ke skupině a provádí se statistické vyhodnocení), pomocí kterých se získává distribuce výsledků dosažených při jednotlivých „přeznačkováních“. Z vyhodnocení polohy původního „označení“ (tj. toho, které odpovídá našemu experimentu) v distribuci výsledků získáváme jeho signifikanci – pokud např. 4% přeznačkování vede k lepším výsledkům, než dosáhl náš experiment, můžeme říci, že výsledky jsou signifikantní na hladině 0,04. Přestože jde o velice zajímavý přístup a teoreticky opodstatněnější, než je použití parametrické statistiky u zobrazovacích dat, je značně výpočetně náročný, v případě morfologických dat na běžných pracovních stanicích neproveditelný – a zobrazovací komunitou je využívaný minimálně. Blíže viz SnPM – Statistical nonParametrical Mapping.

Osobní nástroje