Hlavní strana

Z Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
Přejít na: navigace, hledání

MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKOVÝ ATLAS PORUCH ŘEČI A PŘÍBUZNÝCH KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Poděkování

Použité zkratky

I. Diagnostika, charakteristika

I.1. Afázie

I.1.1. Globální afázie
I.1.2. Transkortikální smíšená afázie (syndrom izolace řečových zón)
I.1.3. Brocova afázie
I.1.4. Transkortikální motorická afázie
I.1.5. Wernickeova afázie
I.1.6. Transkortikální senzorická afázie
I.1.7. Kondukční afázie
I.1.8. Anomická afázie

I.2. Alexie

I.3. Agrafie

I.4. Dysartrie-Anartrie

I.4.1. Spastická (pyramidová) dysartrie
I.4.2. Hypokinetická dysartrie
I.4.3. Hyperkinetická dysartrie
I.4.4. Ataktická (mozečková) dysartrie
I.4.5. Chabá (flakcidní, bulbární, periferní) dysartrie
I.4.5.1. Myastenická dysartrie
I.4.6. Smíšená dysartrie

I.5. Apraxie

I.5.1. Orální (orofaciální) apraxie
I.5.2. Verbální apraxie
I.5.3. Ideomotorická apraxie
I.5.4. Ideační apraxie
I.5.5. Konceptuální apraxie
I.5.6. Disociační apraxie
I.5.7. Kondukční apraxie
I.5.8. Konstrukční apraxie
I.5.9. Apraxie oblékání
I.5.10. Další hraniční jednotky apraxie

I.6. Agnozie

I.6.1. Zraková agnozie
I.6.2. Sluchová agnozie
I.6.2.1. Amuzie
I.6.3. Taktilní agnozie
I.6.4. Komplexní agnostické syndromy
I.6.4.1. Poruchy tělesného schématu
I.6.4.2. Syndrom opomíjení ("neglect" syndrom)

I.7. Akalkulie

I.8. Diagnostické materiály

I.8.1. Testy laterality
I.8.1.1. Edinburghský dotazník laterality založený na motorické dominanci ruky
I.8.2. Návrh testovacího postupu u amuzií
I.8.3. Token test
I.8.4. Vyšetření vizuálně gnostických funkcí
I.8.5. Diferenciální diagnostika dysartrií a afázií
I.8.6. Hodnotící 16-bodová škála komunikačních schopností
I.8.7. Diagnostika poruch fatických funkcí
I.8.8. Zkoušky verbální fluence
I.8.9. Orientační hodnocení stavu narušené komunikační schopnosti

II. Terapie

II. Terapie

II.1. Terapie poruch fatických funkcí
II.1.1. Použitá terminologie
II.1.2. Stručný historický náčrt
II.1.3. Kognitivně neuropsychologický přístup
II.1.4. Funkcionálně orientovaný přístup
II.1.5. Specifika intervence dle stádií onemocnění
II.1.6. Formy intervence
II.1.7. Terapie u pacientů s těžkými deficity fatických funkcí
II.1.8. Práce s komunikačním partnerem
II.1.9. Obecná doporučení, jakým způsobem je vhodné komunikovat s pacienty s fatickými poruchami
I.1.10. Faktory podmiňující úspěšnost logopedické intervence
II.1.11. Co je to úspěšná logopedická intervence?
II.1.12. Efektivita terapie afázie

Kazuistiky

Kazuistika:Př.1

Kazuistika:Př.2

Kazuistika:Př.3

Kazuistika:Př.4

Kazuistika:Př.5

Kazuistika:Př.6

Kazuistika:Př.7

Kazuistika:Př.8

Kazuistika:Př.9

Kazuistika:Př.10

Kazuistika:Př.11

Kazuistika:Př.12

Kazuistika:Př.13

Kazuistika:Př.14

Kazuistika:Př.15

Kazuistika:Př.16

Kazuistika:Př.17

Kazuistika:Př.18

Kazuistika:Př.19

Kazuistika:Př.20

Kazuistika:Př.21

Kazuistika:Př.22

Kazuistika:Př.23

Kazuistika:Př.24

Kazuistika:Př.25

Kazuistika:Př.26

Kazuistika:Př.27

Kazuistika:Př.28

Kazuistika:Př.29

Kazuistika:Př.30

Kazuistika:Př.31

Kazuistika:Př.32

Kazuistika:Př.33


Galerie obrázků


O projektu

O autorech

Recenze