Main Page

From Children ORL

Jump to: navigation, search

Základy dětské otorhinolaryngologie - in english

Ivo Šlapák, Dalibor Janeček, Lukáš Lavička a kol.


Výukový materiál - elektronická skripta Základy dětské otorhinolaryngologie neobsahují dostatečné informace o tumorech hlavy a krku dospělého věku. Nutno nastudovat z jiných studijních materiálů!!!!! (viz. Informace pro studenty)


Ear

Ear embryology

Clinical anatomy of ear

Examination methods of ear

Congenital defects of ear

Diseases of the external ear

Diseases of the middle ear

Inner ear diseases

Tumors of the ear in children

Ear injury

Otogenous inflammatory complications

Differential diagnostics of ear diseases

Basics of ear surgery

Nose

Comments to nose embryology

Clinical anatomy and physiology of the nose

Examination methods of nose

Congenital anomalies of nose

Diseases of external nose

Diseases of the nasal cavity and paranasal sinuses

Tumors of nose in children

Nose injuries

Inflammatory complications of nasal diseases

Basics of nose surgery

Oral cavity and pharynx

Comments to embryology of oral cavity and pharynx

Clinical anatomy of oral cavity and nasopharynx

Examination methods of oral cavity and pharynx

Congenital defects of oral cavity and pharynx

Adenoids and hypertrophy of palatal tonsils

Inflammations of oral cavity and pharynx

Inflammatory complications of oral cavity and pharynx diseases

Disease of salivary glands

Tumors of oral cavity and pharynx

Injury of oral cavity and pharynx

Odontogenous complications in ENT

Larynx and trachea

Larynx and trachea

Comments to embryology of larynx and trachea

Clinical anatomy of larynx and trachea

Examination methods of larynx and trachea

Congenital defects of larynx and trachea

Inflammations of larynx and trachea

Tumors of larynx and trachea

Injuries of larynx and trachea

Larynx inervation defects

Diferential diagnostic of dyspnoe

Basics of laryngeal and tracheal surgery

Esophagus

Comments to embryology of esophagus

Clinical anatomy of the esophagus

Examination methods of esophagus

Congenital defects of esophagus

Inflammations of esophagus

Tumors of esophagus

Injuries of esophagus

Esophageal varices

Differential diagnostics of swallowing problems

External neck

Comments to embryology of external neck

Clinical anatomy of external neck

Congenital malformation of external neck

Inflammations of external neck

Tumors of external neck

Malignant tumors

Benign tumors of neck and head

Histiocytosis

Injuries of external neck

Differential diagnostics of neck lymphadenitis in children

Tumory a expanzivní procesy dětského věku

Maligní tumory

Benigní tumory

Histiocytosis

Voice

Anatomy, physiology and voice development

Examination methods of voice

Functional and psychogennic voice disorders

Speech disorders caused by mucosa and submucous tissue affliction of vocal cords

Voice disorders from voice ligament affliction

Neuromuskulární příčiny chrapotu

Postižení cricothyreoidního kloubu

Speech

Anatomie mluvních orgánů

Physiology and development of speech

Logopedic diagnostics

Disorders of articulation

Disorders of voice sound

Disorders of speech fluency

Disorders of speech development

Aphasia

Personal tools
In other languages