Úvod

Dílo vzniklo za podpory grantu FRVŠ č. 51/2008: Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty.
 

Retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Správná indikace a vyhodnocení výsledků zobrazovacích metod (zejména RTG) tvoří nedílnou součást diagnostického procesu ve všech stomatologických oborech, ve stomatologické chirurgii je jejich přínos nepostradatelný. Zobrazovací metody se neustále zdokonalují a dostupnost i vysoce sofistikovaných metod se stále zlepšuje. Pomůcky a literatura používaná pro výuku stomatologické chirurgie však zatím neodrážejí ani tento rozvoj ani nereflektují dostupnost nových technologíí použitelných při výuce (PC, datové projektory). Tato hypertextová učebnice je zaměřena na prezentaci RTG nálezů u retinovaných zubů a vývojových odontogenních cyst a jejich korelaci s klinickými projevy. Dále je zde zmíněná diferenciální diagnostika a možnosti terapie. V učebnici jsou prezentovány názorné videosekvence a fotosérie chirurgických postupů při léčbě zmíněných patologických stavů. Cílem je výše zmíněnou problematiku zpracovat multimediální formou, která by byla co nejpřehlednější, nejsrozumitelnější a snadno dostupná. Cílovou skupinou jsou především studenti stomatologie a zubního lékařství a jejich vyučující, ale přínosem bude i studentům dalších oborů lékařských fakult.

Atlas

KONTAKT:

MUDr. Ondřej Liberda
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno
ondraliberda@centrum.cz
 


Liberda Ondřej, MUDr. Vojtěch Peřina, Doc. MUDr. Milan Machálka, Csc., MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.: Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 19.2.2009, poslední aktualizace 19.2.2009 [cit. 2009-02-19] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-487-multimedialni-atlas-pro-vyuku-stomatologicke-chirurgie-retence-zubu-a-vyvojove-odontogenni-cysty.html>. ISSN 1801-6103.