Statistika

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

VBM využívá tzv. „mass-univariate“ přístup – tj. jednotlivé voxely jsou hodnoceny samostatně („univariate“, jednorozměrná statistická analýza), což je provedeno pro všechny voxely v mozku („mass“), výsledky jsou promítány do 3D obrazu mozku, díky čemuž získáváme představu o prostorové lokalizaci hodnocených efektů.

Obsah

Parametrická statistika

Neparametrická statistika

Úrovně vyvozování závěrů

Korekce mnohočetného porovnání

Small volume correction a ROI analýza

Anatomická lokalizace

Osobní nástroje