Schizofrenie

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

Jak již bylo zmíněno v úvodu, schizofrenie je pro naše účely modelem, na kterém chceme demonstrovat, v jakém kontextu je třeba nálezy změn morfologie chápat a jaké otázky je možné pomocí těchto metod zodpovídat. Tomuto cíli také odpovídá rozsah této části textu, který jde do větších podrobností, než některé jiné kapitoly.

Obsah

Co ukazují zobrazovací studie u schizofrenie?

Jaký je vzorec změn získaný zobrazovacími metodami?

Jsou změny statické?

Čím jsou změny způsobeny – jaká je jejich etiologie?

Jaký je vztah k funkci CNS u schizofrenie?

Jaký je vztah ke klinickému obrazu?

Jsou změny specifické pro schizofrenii?

Dokáže léčba schizofrenie upravit i změny morfologie?

Co nám říkají nálezy u schizofrenie?

Osobní nástroje