Poznámka na konec

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

V tomto textu jsme se věnovali zejména morfologii kortikálních a subkortikálních oblastí, v podstatě tedy morfologii šedé hmoty. Nevěnovali jsme se anatomii bílé hmoty, jejíž studium pomocí zobrazovacích metod bylo do nedávné doby značně omezené. I když můžeme pomocí výše uvedených přístupů výpočetní morfometrie hodnotit i charakteristiky bílé hmoty, mnohem vhodnější je analýza difúze vody v CNS pomocí tzv. difúzně vážených (diffuision-weighted) obrazů. Ty jsou následně zpracovávány specifickými přístupy výpočetní morfometrie, jako je zobrazování tenzorů difúze (Diffusion tensor imaging, DTI) či traktografie. Tyto přístupy jsou v současné době metodou volby pro studium integrity a průběhu traktů bílé hmoty a přináší značné množství informací i v oblasti duševních nemocí. Pro značný rozsah tématu mu budeme věnovat samostatný text v blízké budoucnosti.

Osobní nástroje