Neurotické poruchy a poruchy osobnosti

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

Obsedantně-kompluzivní porucha je považována za další možnou neurovývojovou poruchu. Zobrazovací studie ukazují redukci šedé hmoty v předním cingulu, g. frontalis inferior, medius, inzule a g. temporalis superior.

Avšak i u stavů, které jsou považovány za důsledek psychologických procesů, jako je panická porucha, byl prokázán deficit šedé hmoty: u panické poruchy byla hlášena redukce obsahu šedé hmoty v levém parahipokampálním gyru nebo bilaterálním putamen. Podobně mohou ke změnám morfologie mozku přispívat také životní události, minimálně ty nepříznivé, které vyvolávají nadměrný stres. Tento faktor je zvýrazněn u posttraumatické stresové poruchy, kde byla hlášena redukce šedé hmoty v předním cingulu, či zmenšení hipokampu.

Poruchy příjmu potravy jsou taktéž spojeny s redukcí objemu šedé hmoty, jak celkově, tak regionálně specificky v posteriorních částech mozku. Tyto změny jsou reverzibilní, tj. s úpravou nutričního stavu je tendence k normalizaci morfologie CNS.

Kromě toho, mohou mít k anatomii nervové soustavy vztah i určité rysy osobnosti: skóre vyhýbání se riziku (harm avoidance) významně korelovalo s obsahem šedé hmoty v levé amygdale, limbické struktuře, ve které byla u hraniční poruchy osobnosti pozorována redukce šedé hmoty. Dále bylo zjištěno, že vyhledávání nového (novelty seeking) je spojeno s obsahem šedé hmoty v levém g. frontalis medialis, závislost na odměně (reward dependence) v nucleus caudatus.

Osobní nástroje