Literatura

Z Zobrazování morfologie mozku v psychiatrii

Přejít na: navigace, hledání

Ashburner a Friston 2000 – metodika VBM

Kasparek PFC – reference použité literatury.

Xu et al., 2009 – popis metodiky SBM

Schwarz et al., 2007 – popis originální metodiky DBM

Wright et al., 2000 – meta-analýza volumetrických studií u schizofrenie

Honea et al., 2005 – systematické review VBM studií u schizofrenie

Ellison-Wright et al., 2008 – ALE meta-analýza VBM studií u schizofrenie

Honea et al., 2008 – rozsáhlá VBM studie u schizofrenie a příbuzných pacientů, která nalezla zvětšení obsahu šedé hmoty prefrontálně u pacientů, ne však u příbuzných, což naznačuje, že zvětšení šedé hmoty nepatří do endofenotypu schizofrenie.

Meda et al., 2008 – rozsáhlá VBM studie u schizofrenie, ukazuje na problém modulace dat, která přináší značnou variabilitu a tím snižuje statistickou sílu parametrických analýz.

Salisbury a kol., 2007 – studie, která prokázala současnou progresi morfologické změny a funkční poruchy

Weinberger a McClure, 2002 – důležitá kritika konceptu progrese, vybudovaného pouze na základě nálezů zobrazovacích metod s uvedeném mnoha faktorů, které mohou k podobným nálezům vést bez toho, že by reálně docházelo k reálné progresi neurobiologické abnormality.

Lieberman et al., 2005 – studie srovnávající vliv olanzapinu a haloperidolu na morfologii mozku

Thompson et al., 2009 – VBM analýza subpopulace z Liebermanovy studie

McIntosh – popis PLS analýzy

Thomaz et al., 2007 – popis MLDA metodiky s její aplikací na skupinu pacientů s demencí.

Kawasaki et al., NIMG 2007 – vícerozměrná VBM, klasifikující schizofrenní pacienty a zdravé jedince.

Fan et al., Biol Psychiatry 2008 – aplikace klasifikační metody u schizofrenie a jejich zdravých příbuzných

Internetové odkazy

Christian Gaser a jeho velmi informativní stránka o VBM (včetně VBM toolboxu pro SPM). http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm/

SPM: velice bohatý zdroj informací o metodice zobrazovacích metod, včetně velmi aktivního diskuzního fóra. http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/

NITRC (Neuroimaging tools and resources center) – souhrnný web věnovaný programům a postupům používaným v zobrazovacích metodách. www.nitrc.org

Osobní nástroje