Hypertextová učebnice Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek Látky tlumivé

Obecně je při zneužívání těchto látek charakteristický pokles zájmu o sex až vyhasnutí sexuální touhy, pokud je jedinec sexuálně aktivní, bývá to většinou z důvodů získání nějaké výhody (zachování partnerského vztahu, získání prostředků k dalšímu nákupu návykové látky) než uspokojení z pohlavního aktu. Alkohol v počátcích a při nižších hladinách působí lehce desinhibičně a zvyšuje libido, při vyšších hladinách či vzniku závislosti vede k útlumu sexuální aktivity. Ten se může výrazně projevit až v období abstinence, kdy také při jasném vědomí postiženým porucha sexuálních funkcí mnohem více vadí. Častá je také patologická žárlivost.

Riziko viktimizace i nákazy sexuálně přenosnými chorobami je v této skupině rovněž vysoké.