Hypertextová učebnice Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek Látky halucinogenní

Marihuana je nejčastěji užívaná forma, tvořena sušenými listy a květy konopí, zatímco pryskyřice rostliny se nazývá hašiš. Aktivní látka je tetrahydrokanabinol (THC).

Intoxikace se kromě narušeného chování projevuje také poruchami vnímání (iluze, halucinace), deperzonalizací, derealizací. Do obrazu intoxikace patří zrychlení srdeční činnosti a rozšíření velkých cév, což vede ke zlepšení prokrvení jednotlivých orgánů a lepší cirkulaci hormonů a neuromediátorů, které jsou uvolňovány během sexuálního vzrušení. 

Hlavním účinkem halucinogenů  je změna vnímání. Kromě klasického představitele, diethylamidu kyseliny lysergové (LSD) sem patří meskalin a psylocibin. Halucinogeny jsou obsaženy také v lysohlávce, houbě sbírané za účelem navození intoxikace. Do skupiny halucinogenů řadíme také fencyklidin a ketamin.