Hypertextová učebnice Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek Látky budivé

Užívání těchto látek vede ke zvýšené sexuální aktivitě, což se projevuje často promiskuitou s rizikem výskytu sexuálně přenosných chorob včetně nejzávažnějších, jako je lues a AIDS. Zvýšená sexuální aktivita však často nekoreluje s kvalitou genitální odpovědi, např. u mužů někdy selhává schopnost dosažení a udržení erekce. Tato skupina uživatelů se často také stává obětí sexuálně násilných trestných činů, vyskytuje se zde hetero i homosexuální prostituce za účelem získání prostředků ke koupi zneužívané látky.