Hypertextová učebnice Neurotické poruchy Somatoformní poruchy

Patří k nim somatizační a hypochondrická porucha, somatofromní vegetativní dysfunkce a přetrvávající somatoformní bolestivá porucha. Tyto poruchy přinášejí často i potíže v sexuální oblasti - v současném písemnictví jsou v této souvislosti vedeny diskuse o neorganickém vaginizmu, neorganické dyspareunii, parestéziích genitálu a chronických bolestech prostaty po odeznělém zánětu. Zatím jsou však tyto poruchy zařazeny v kapitole Sexuální dysfunkce nevyvolané organickou poruchou.

Rovněž je zde nutné myslet na možnou přítomnost sexuálního zneužívání v anamnéze. Ve spojitosti s touto skupinou poruch je ze sexuologického hlediska zajímavá diagnóza z oblasti transkulturální psychiatrie: akutní panická reakce zvaná koro, která se projevuje smršťováním a refrakcí genitálu. Vyskytuje se především v jihovýchodní Asii, Číně a Indii.