Hypertextová učebnice Neurotické poruchy Disociační poruchy

Poruchy zařazené do skupiny disociačních poruch představovaly dříve typické projevy konverzní hysterie. Tento pojem v oficiálním názvosloví prakticky zmizel, i když se v praxi stále používá.

V pozadí těchto poruch může stát dlouhodobé sexuální zneužívání, a to i v dětství, incestní a pseudoincestní vztahy.

Mezi disociační poruchy lze zařadit i v USA v 80. letech velmi populární (u nás však extrémně vzácně se vyskytující) mnohočetnou poruchu osobnosti.