Hypertextová učebnice Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory Neorganické poruchy spánku

Klasifikace poruch spánku není dosud jednotná, v MKN-10 přetrvává dělení na neorganické poruchy, zařazené do oddílu psychických poruch, a na poruchy organické, spadající do kompetence neurologa.

Spánek je pro každého jedince důležitým ukazetelem dobré tělesné i psychické kondice a jeho kvalita i délka je pro každého individuální. Se spánkem bývá spojena i sexualita (jak to ostatně vyjadřuje i jeden z obecných termínů pro sexuální aktivitu: vyspat se s někým). V rámci REM fáze spánku jsou možné i erotické sny i spontánní erekce, což je považováno za fyziologické. Opakovaná spánková tumescence genitálu je fyziologickým jevem. Obsah erotických snů bývá cenným sdělením při diagnostice poruch sexuální preference, ukazuje preferovanou sexuální aktivitu a preferovaný sexuální objekt. Měření nočních penilních tumescencí lze využít diagnosticky i terapeuticky při poruchách erektivity.

Projevy poruch spánku se tak mohou týkat i problémů v sexualitě, kdy neuspokojení z partnerského i sexuálního styku může být faktorem narušení spánku i jeho kvality. Spánek mohou narušovat flashbacky v rámci posttraumatické stresové poruchy po sexuální viktimizaci, depresivní a úzkostná symptomatika související s nekvalitním sexuálním životem.

Zajímanou diagnózou z kapitoly hypersomnie je Kleineův-Levinův syndrom, který se projevuje atakami hypersomnie, nadměrným nebo záchvatovitým příjmem jídla (megafagií) a hypersexualitou. Začíná obvykle v adolescenci a periodický průběh může trvat desítky let. U některých jedinců ataky postupně mizí ve středním věku. V léčbě se osvědčilo lithium.

  • Problémy v sexuálním životě se mohou na poruchách spánku podílet.
  • Klein-Lewinův syndrom: hypersomnie, hyperfagie, hypersexualita.